Please wait
लोड हुँदैछ...

कृपया समस्याको मद्दत गर्न मद्दत गर्न १० फोटो, भिडियो वा अडियो फाईलहरू (अधिकतम: mb०mb प्रत्येक) थप्नुहोस्।

सूचक किरायादार छैन

यो मुद्दा रिपोर्टिङ व्यवसायी बिना उठाइनेछ।

*जस्तै पार्किंग प्रतिबन्ध वा वैन लागि सीमित पहुँच

या