Please wait
Carregant...

Si us plau afegeixi fins a 10 fotos, vídeo o arxius d'àudio (Max: 30 mbar cada un) per ajudar a explicar el problema.

Cap inquilí d'informes

Aquesta qüestió es va plantejar sense un inquilí d'informes.

*per exemple, d'estacionament limitat accés per a furgonetes o restriccions

O